2
Landing Page miá»…n phí | HÆ°á»›ng dẫn tổng hợp các tiện ích của LadipageLanding Page miá»…n phí | HÆ°á»›ng dẫn tổng hợp các tiện ích của Ladipage
______________
Đăng ký : http://bit.ly/LandingPage_Mien_Phi
TẶNG THÊM 3 THÁNG SỬ DỤNG KHI ĐĂNG KÝ GÓI 1 NÄ‚M VỚI CODE : vnam91
_________________
Bài 1 - Kéo và thả : https://www.youtube.com/watch?v=uTRMb...
___________

BẢN QUYỀN VIDEO THUỘC LadiPage Vietnam

Trong video này, LadiPage thao tác kéo thả má»™t số tiện ích thường sá»­ dụng cho landing page giúp tăng tá»· lệ chuyển đổi. Bạn có thể theo dõi để thá»±c hành các tiện ích:

0:00 - 2:19 : Ứng dụng thiết kế vá»›i tính năng slideshow
2:20 - 3:39 : Kéo thả bản đồ
3:40 - 4:30 : Kéo thả đồng hồ đếm ngược
4:31 - 6:16 : Các tính năng pop-up
6:17 - 7:17 : Tùy chỉnh phiên bản mobile
7:18 - 7:56 : Cài đặt livechat Subiz
7:57 - 8:26 : Cài đặt livechat Tawk.to
8:27 - 9:46 : Cài đặt Facebook chat bằng Zotabox
9:48 - 10:47 : Kết nối form đăng ký vá»›i GetFly CRM
10:48 - 11:54 : Kết nối form đăng ký vá»›i GetResponse
11:55 - 12:49 : Kết nối form đăng ký vá»›i MailChimp
_________________________
Tài liệu Lading Page từ A - Z : http://bit.ly/tai-lieu-ladingpage-az
======
__* Miá»…n phí hosting
__* Không giá»›i hạn số lượng trang Landing Page
__* Chỉ cần kéo thả để chỉnh sá»­a hình ảnh, chữ, video
__* Không cần biết kÄ© thuật, không cần biết thiết kế
_________
Tags : marketing online,làm website miá»…n phí,làm blog cá nhân miá»…n phí,HÆ°á»›ng dẫn làm Landing Page miá»…n phí chỉ vá»›i các thao tác kéo thả Ä‘Æ¡n giản | Ladipage,HÆ°á»›ng dẫn làm Landing Page miá»…n phí,landing page miá»…n phí,làm landing page Ä‘Æ¡n giản,hÆ°á»›ng dẫn ladipage,làm landing page chỉ cần kéo thả,tao lading page,landing page,ladi page,internet marketing,kinh doanh online,digital marketing,youtube
http://1clicktop.com/?p=2445